De behandeling van een uitgebreide schimmelinfectie (aan meerdere nagels van beide voeten) bestaat uit het volgende:

  • Desinfecteren van de nagels
  • Opstellen behandelplan
  • Dun frezen van de aangetaste nagels
  • Reinigen van de nagels
  • Gevolgd door een behandeladvies
  • Controle na drie maanden (inclusief)
  • Zo nodig aanbieden van nabehandeling (nabehandeling kan bestaan uit herhalen van behandeling mycosenagels of intensievere behandeling)

De mycosebehandeling duurt ongeveer 45 minuten.