Het kan mogelijk zijn dat een nabehandeling van de mycosenagel(s) nodig is.  Deze behandeling kan bestaan uit herhalen van de mycosebehandeling of een intensievere behandeling. Dit wordt tijdens de eerste behandeling besproken.